SKOLKARTOR

Människans påverkan av naturen, särskilt odlingen återspeglas på ett framträdande sätt med en klar gul markering som associerar till mogna sädesfält. Bergskedjorna visualiseras med stark tredimensionell verkan och ger tillsammans med vegetationsfärgerna ett starkt intryck av satellitbilder över vår jord. Kartorna visar vår jord på ett realistiskt sätt och gör kartorna lättförståeliga för eleverna. Observera att kartorna har två beställningsnummer. Det ena numret avser kartor som exempelvis förvaras i förråd och flyttas mellan klassrummen. Det andra numret anger att kartan är monterad för skensystem. Kartorna är då försedda med rullgardinskäpp och vävförlängda. Vid beställning av dessa kartor måste man också ange vilken typ av skensystem som finns i skolan, så att vi kan leverera kartvagnar som passar till skenorna
Norden 140x200 cm
26-201208 - Norden, skala 1:1,3 milj., format 140 x 200 cm.
26-201305 - Norden monterad för skensystem.
   
Sverige, format 140 x200

26-00030x -Sverige, skala 1:850 000. Format 140 x 200 cm.
26-000202 - Sverige monterad för skensystem.

Skåne 200x130 cm


26-008300 - Skåne, skala 1:135.000. Format 200 x 130 cm.
26-008203 - Skåne monterad för skensystem.

Europa Då & Nu
250x170

26-504308 - Europa Då & Nu, skala 1:3 milj. Format 250 x 170 cm.
26-504200 - Europa Då & Nu, monterad för skensystem.

Europa, format 185 x 190

26-513307 - Europa, skala 1:3 milj. Format 185 x 190 cm.
26-51320x - Europa monterad för skensystem.

Världen,Format 200 x140

26-502538 - Världen, skala 1:20 milj. Format 200 x 140 cm.
26-802546 - Världen monterad för skensystem.

Afrika 120x160 cm

47-800089 - Afrika,  Skala 1:7,5 milj., format 120 x 160 cm Portabel
47-800070 - Afrika   Karta för skensystem
(Tryckt på Plast)

Asien 120x160 cm

47-800100 - Asien Skala 1:9 milj., format 120 x 160 cm Portabel
47-800097- Asien monterad för skensystem
(Tryckt på plast)

Nordamerika
120 x 160 cm

47-800143 - Nordamerika - Skala 1:7,5 milj., format 120 x 160 cm. Portabel
47-800135 - Nordamerika  monterad för skensystem.
(Tryckt på plast)

Sydamerika

47-800186 - Sydamerika Skala 1:7,5 milj., format 120 x 160 cm. Portabel
47-800178 - Sydamerika för skensystem
(Tryckt på plast)

26-002302 - Palestina på Jesu tid, skala 1.250 000. Format 100 x 140 cm.
26-002205 - Palestina på Jesu tid monterad för skensystem.

26-303302 - Bibelns Länder, skala 1:2,5 milj. Format 176 x 124 cm.
26-303205 - Bibelns Länder monterad föe skensystem.


HEM PRISER KONTAKT PRODUKTINFORMATION TILLBAKA