GLOBER & BILATLAS

BILATLAS SVERIGE
Hela Sverige i skala 1:275 000 Vägnätet i detalj. naturtrogen kartbild. 140 sidor kartor. Register med över 50 000 namn. Avståndstabeller. Specialkartor.
JORDGLOB
Diameter 30 cm.
Kartbilden på denna jordglob för skolorna är utförd i samma manér som våra väggkartor. Färgerna visar den odlade jorden och vegetationszonerna. Ett väl avvägt namnurval och tydliga gränser gör globen lättläst och överskådlig. Även havens bottenformer redovisas.
KONTURGLOB, RITGLOB
Diameter 30 cm.
Globen är tillverkad i vit plast, där konturerna på världsdelarna är avbildade. Med vattenlösliga färger kan man rita på globen. Färgen tas bort med fuktig trasa eller svamp.
HEM PRISER KONTAKT PRODUKTINFORMATION TILLBAKA